Att skriva barnbokskritik

Att skriva barnbokskritik är inte att skriva en sammanfattning av boken.
Det är mycket svårare än så.

Svenska barnboksinstitutet anordnade en kurs i att skriva barnbokskritik där vi i förväg fick läsa in oss på ett gäng barn- och ungdomsböcker, flertalet artiklar samt provskriva en recension var. Efter kursen skrev vi nya recensioner och vilken skillnad det blev! Men så har vi också haft föreläsningar, work-shops och dialoger med kritiker som Ulla Rhedin, Mia Österlund, DN:s Lotta Olsson och Lilla piratförlagets förläggare Erik Titusson och bland annat lärt oss använda faktorer som komplexitet, intensitet, enhetlighet, originalitet, egen språk /röst/stil samt kontexter som författarskap, genrer, bildtraditioner och samhällsdebatt med mera.

Svårt, roligt och lärorikt.

 

Kritikerns funktion är att kvalificera barnbokssamtalet (Ulla Rhedin)

En recension är ett pågående samtal om just den boken (Erik Titusson)

Vad är kvalitet? Jag tycker det är en diskussion, samtalet om boken (Erik Titusson)

Var inte onödigt elak, man ska kunna stå för det som är skrivet (Lotta Olsson)

En recension ska vara som en konsumentupplysning (Lotta Olsson)