Här, mellan perrong 4 och 5 på Kings Cross station, sprang Harry in med bagagekärran i stolpen.

Harry Potter, Kings Cross station