Diagongränden förstås. Bästa affärsgatan ever. Warner Bros Studio Tour London

Harry Potter #WBTourlondon