Jag har fått arbetsstipendium!

Väldigt glad över att jag var en av dem som fick ett stipendium från Sveriges författarfond i år! Det är betydelsefullt ekonomiskt, men också för att man tror på mitt fortsatta skrivande!