Talbok

MTM (Myndigheten för tillgängliga medier)  har gjort Hej då, vi ses väl? tillgänglig som talbok och punktskriftsbok! Bra sak! 

Talbok