Medlem i Författarcentrum Öst

Ja! Sant! I nyhetsbrevet från Författarcentrum Öst stod nu mitt namn med på listan över nytillkomna medlemmar. Precis bredvid Bea Uusmas namn. Det kan man väl kalla att hamna väldigt nära ett Augustpris i alla fall? 🙂